התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק ו -

פסוק ט

שיתוף
  סורו ממני, כל-פועלי אוון:    כי-שמע יהוה, קול בכיי.

אני סומכת על הקבה שיצילני וינחני בכל אשר אלך