התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

עמי עולם כותבים את התנ"ך - באינטרנט

הכל החל לפני 15 שנים, כאשר לחגיגות החמישים של מדינת ישראל, הוכרזה תחרות עולמית "ילדי העולם מציירים את התנך". מאות אלפי ציורים נשלחו לישראל מ-91 מדינות בעולם.

קליק על אתר הציורים ומיד יתגלו אלה במלוא יופים.

ואחר כך קמה העמותה הציבורית עמק התנ"ך.

מזה שבע שנים שהעמותה מפעילה את הפרויקט העולמי "עמי העולם כותבים את התנך" (ובצידו: "התנך במרשתת"). ב-45 מדינות בוצעו כבר 82 השקות וסיומים). הספרים הגמורים ממדינות רבות (טאיואן, סינגפור, פנמה, בראזיל, גואטאמלה, ונצואלה, פולניה, אוקראינה, ארגנטינה, פינלנד ועוד ועוד) כבר נכרכו ונשלחו לישראל. וכולנו תקווה כי לא ירחק היום והספרים השלמים - מכל המדינות ובכל השפות יוצגו קבל עולם בבית התנ"ך העולמי - פרי חזונו של מייסד המדינה, דוד בן גוריון – על פי החלטת ממשלת ישראל ביום 13 בנובמבר, 2011.

ב-13 באפריל 2012 - באולם הישיבות של ממשלת ישראל - הכריזו ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ושר התקשורת משה כחלון, על המפעל הראשון של כתיבת התנ"ך בעברית. בישראל באמצעות המרשתת - האינטרנט. הראשונים שזכו לבחור את פסוקיהם: שרי ממשלת ישראל.

ספר הספרים, תורגם ל-2035 שפות ודיאלקטים. בשנים אלה כותבים, מאות אלפי אוהבי תנ"ך, כ"א פסוק בתנ"ך בשפתו ובכתב ידו. ספרי התנ"ך השלמים מכל העולם ובכל השפות, נכרכים ויוצגו בבית התנ"ך העולמי, עליו שוקדת עמותת עמק התנ"ך, בהנחיית הועדה הבינמשרדית, במשרד ראש הממשלה בירושלים.

עתה יכולים כל הישראלים, באשר הם, ליטול חלק במפעל העולמי. 23,127 איש, אישה, זקן וטף – ללא הבדל דת, גיל ומין, רשאים להשתתף ולבחור פסוקיהם.

עם השלמת תהליך הכתיבה יודפס הספר השלם וייכרך לתצוגה. שמות כל הכותבים יופיעו בכרך מיוחד, שיצורף לכרכים השלמים של כ"ד הספרים מכל העולם. כל אחד רשאי לכתוב פסוק אחד (על אותה כתובת דוא"ל) ויקבל תעודה אישית על שמו. כל בוחר פסוק חייב במילוי התהליך מתחילתו.

עוד פרסומים על פרויקט "התנך במרשתת", תוכלו למצוא באזור המדיה שלנו.

עמותת עמק התנ"ך

העמותה נוסדה בשנת 2004, בעקבות ההצלחה הגדולה של התחרות העולמית "ילדי העולם מציירים את התנ"ך". בשבע השנים האחרונות מוליכה העמותה, בשיתוף עם משרד החוץ את הפרויקט העולמי "עמי העולם כותבים את התנ"ך".

בית התנ"ך נמצא בתהליך תכנון.

"בית התנ"ך" הנו פרוייקט בין-לאומי ובין-דתי – שיוקם על פי החלטת הממשלה (החלטה 3813 מיום 13 בנובמבר, 2011) בירושלים.