התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק טו
  תהילים / פרק קטז
    יקר, בעיני יהוה--    המוותה, לחסידיו.
 • פסוק טז
  תהילים / פרק קטז
    אנה יהוה,    כי-אני עבדך:אני-עבדך, בן-אמתך;    פיתחת, למוסריי.
 • פסוק יז
  תהילים / פרק קטז
    לך-אזבח, זבח תודה;    ובשם יהוה אקרא.