התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ו
  תהילים / פרק עח
    למען יידעו, דור אחרון--בנים ייוולדו;    יקומו, ויספרו לבניהם.
 • פסוק ז
  תהילים / פרק עח
    וישימו באלוהים, כסלם:    ולא ישכחו, מעללי-אל; ומצוותיו ינצורו.
 • פסוק ח
  תהילים / פרק עח
    ולא יהיו, כאבותם--    דור, סורר ומורה:דור, לא-הכין ליבו;    ולא-נאמנה את-אל רוחו.