התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק יז
  תהילים / פרק קו
    תפתח-ארץ, ותבלע דתן;    ותכס, על-עדת אבירם.
 • פסוק יח
  תהילים / פרק קו
    ותבער-אש בעדתם;    להבה, תלהט רשעים.
 • פסוק יט
  תהילים / פרק קו
    יעשו-עגל בחורב;    וישתחוו, למסכה.