התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק ט
  תהילים / פרק קלב
    כוהניך ילבשו-צדק;    וחסידיך ירננו.
 • פסוק י
  תהילים / פרק קלב
    בעבור, דויד עבדך--    אל-תשב, פני משיחך.
 • פסוק יא
  תהילים / פרק קלב
    נשבע-יהוה, לדויד אמת--    לא-ישוב ממנה:מפרי בטנך--    אשית, לכיסא-לך.