התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק י
  תהילים / פרק מ
    בישרתי צדק, בקהל רב--    הנה שפתיי, לא אכלא:יהוה,    אתה ידעת.
 • פסוק יא
  תהילים / פרק מ
    צדקתך לא-כיסיתי, בתוך ליבי--    אמונתך ותשועתך אמרתי;לא-כיחדתי חסדך ואמיתך,    לקהל רב.
 • פסוק יב
  תהילים / פרק מ
    אתה יהוה--    לא-תכלא רחמיך ממני;חסדך ואמיתך,    תמיד ייצרוני.