התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

פסוק אישי מומלץ

מתלבט איזה פסוק אישי לבחור? ... הנה מספר הצעות:

 • פסוק טז
  תהילים / פרק קמז
    הנותן שלג כצמר;    כפור, כאפר יפזר.
 • פסוק יז
  תהילים / פרק קמז
    משליך קרחו כפיתים;    לפני קרתו, מי יעמוד.
 • פסוק יח
  תהילים / פרק קמז
    ישלח דברו וימסם;    ישב רוחו, ייזלו-מים.