התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ויער יהוה את-רוח זרובבל בן-שלתיאל פחת יהודה, ואת-רוח יהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול, ואת-רוח, כול שארית העם; ויבואו ויעשו מלאכה, בבית-יהוה צבאות אלוהיהם.