התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק כ

שיתוף
וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה, ומרפא, בכנפיה; ויצאתם ופשתם, כעגלי מרבק.