התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק יח

שיתוף
ושבתם, וראיתם, בין צדיק, לרשע--בין עובד אלוהים, לאשר לא עבדו.