התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק יג

שיתוף
חזקו עליי דבריכם, אמר יהוה; ואמרתם, מה-נדברנו עליך.