התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
היקבע אדם אלוהים, כי אתם קובעים אותי, ואמרתם, במה קבענוך:  המעשר, והתרומה.