התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק ג -

פסוק ב

שיתוף
ומי מכלכל את-יום בואו, ומי העומד בהיראותו:  כי-הוא כאש מצרף, וכבורית מכבסים.