התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק י

שיתוף
מי גם-בכם ויסגור דלתיים, ולא-תאירו מזבחי חינם; אין-לי חפץ בכם, אמר יהוה צבאות, ומנחה, לא-ארצה מידכם.