התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ועתה חלו-נא פני-אל, ויחוננו; מידכם, הייתה זאת--היישא מכם פנים, אמר יהוה צבאות.