התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלאכי - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
אהבתי אתכם אמר יהוה, ואמרתם במה אהבתנו; הלוא-אח עשיו ליעקוב נאום-יהוה, ואוהב את-יעקוב.