התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ד -

פסוק ב

שיתוף
ויתפלל אל-יהוה ויאמר, אנה יהוה הלוא-זה דברי עד-היותי על-אדמתי--על-כן קידמתי, לברוח תרשישה:  כי ידעתי, כי אתה אל-חנון ורחום, ארך אפיים ורב-חסד, וניחם על-הרעה.