התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד; ויקרא, ויאמר, עוד ארבעים יום, ונינווה נהפכת. 

לאשתי יונה המהמממת