התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
ויקם יונה, וילך אל-נינווה--כדבר יהוה; ונינווה, הייתה עיר-גדולה לאלוהים--מהלך, שלושת ימים.