התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר יהוה, לדג; ויקא את-יונה, אל-היבשה.