התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יונה - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
ויאמרו אליו--הגידה-נא לנו, באשר למי-הרעה הזאת לנו:  מה-מלאכתך, ומאיין תבוא--מה ארצך, ואי-מזה עם אתה. 

בפסוק זה מוצגת פירמידת השייכות והזהות של האדם בסדר עולה, מן הפרטי לציבורי. עם, ארץ עיר ומלאכה.