התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יואל - פרק ד -

פסוק כ

שיתוף
ויהודה, לעולם תשב; וירושלים, לדור ודור. 

מבטא עבורי את נצחיותו של עם ישראל ושייכותה של ארץ ישראל לעם ישראל