התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
שימו-נא לבבכם, מן-היום הזה ומעלה; מיום עשרים וארבעה לתשיעי, למן-היום אשר-יוסד היכל-יהוה--שימו לבבכם. 

שימו נא לבבכם