התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
עלו ההר והבאתם עץ, ובנו הבית; וארצה-בו ואיכבדה, אמר יהוה.