התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
זרעתם הרבה והבא מעט, אכול ואין-לשובעה שתה ואין-לשוכרה, לבוש, ואין-לחום לו; והמשתכר--משתכר, אל-צרור נקוב.