התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
חגיי - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
העת לכם אתם, לשבת בבותיכם ספונים--והבית הזה, חרב.