התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק כח -

פסוק ח

שיתוף
ויתחפש שאול, וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עימו, ויבואו אל-האישה לילה; ויאמר, קוסמי-נא לי באוב, והעלי לי, את אשר-אומר אלייך.