התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק כה -

פסוק מג

שיתוף
ואת-אחינועם לקח דויד, מיזרעאל; ותהיינה גם-שתיהן לו, לנשים.