התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק כ -

פסוק יז

שיתוף
ויוסף יהונתן להשביע את-דויד, באהבתו אותו:  כי-אהבת נפשו, אהבו. 

בני עקיבא קרית ארבע