התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק יב -

פסוק טז

שיתוף
גם-עתה התייצבו וראו, את-הדבר הגדול הזה, אשר יהוה, עושה לעיניכם. 

אני סבורה שהיופי בעולם, בבריאה ובחיים מצוי מול עינינו וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתייצב ולראות אותו. להסתכל לשמיים ולראות את כל השפע ואת כל הטוב שאנחנו מקבלים מדי יום ביומו.