התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
התחזקו והיו לאנשים, פלשתים--פן תעבדו לעברים, כאשר עבדו לכם; והייתם לאנשים, ונלחמתם.