התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק ג -

פסוק כא

שיתוף
ויוסף יהוה, להיראה בשילה:  כי-נגלה יהוה אל-שמואל בשילה, בדבר יהוה.