התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל א - פרק א -

פסוק כה

שיתוף
וישחטו, את-הפר; ויביאו את-הנער, אל-עלי.