התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק כב -

פסוק ד

שיתוף
  ואתה קדוש--    יושב, תהילות ישראל.