התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק כ -

פסוק ח

שיתוף
  אלה ברכב,    ואלה בסוסים;ואנחנו,    בשם-יהוה אלוהינו נזכיר.

הכח הרוחני גדול מכל, גם אם חמושים ממך וגם אם חזקים ממך, תאמין ותנצח!