התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק טו

שיתוף
  יהיו לרצון אמרי-פי, והגיון ליבי    לפניך:יהוה,    צורי וגואלי.

בקשתי שהמילים היוצאות יהו לרצון .ומתוך ליבי לפניך ה'אתה מגן וצור וגואל עמו ישראל .וכל אדם אשר נשמה באפו יהיה הגיון ליבו לפניך יחד עם לבבי