התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק יג

שיתוף
  שגיאות מי-יבין;    מנסתרות נקני.

זהו הפסוק שמתאים לשמי שי