התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק י

שיתוף
  יראת יהוה, טהורה--עומדת לעד:    משפטי-יהוה אמת; צדקו יחדיו.

אם אנחנו נקיים את רצון ה' ונחייה כיהודים נאמנים, גם הגויים יכירו בסופו של דבר בזכותינו על ארץ ישראל. כפי שנאמר: ראשית חכמה - יראת ה'