התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק ט

שיתוף
  פיקודי יהוה ישרים, משמחי-לב;    מצות יהוה ברה, מאירת עיניים.

בני עקיבא סניף קרית משה ירושלים