התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק ו

שיתוף
  והוא--כחתן, יוצא מחופתו;    ישיש כגיבור, לרוץ אורח.

זהו פסוק שמח שמבטא הצלחה, בברכה לכל חבריי בכתה המסיימים השנה כתה ו'