התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק ד

שיתוף
  אין-אומר, ואין דברים:    בלי, נשמע קולם.

אם איש אינו שומע את דברי, הרי כאילו לא השמעתים. אם אני רוצה שדברי ישמעו אני צריכה לומר אותם בפורום הנכון, בקול ברור, ואז הם ישמעו.