התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק ג

שיתוף
  יום ליום, יביע אומר;    ולילה ללילה, יחווה-דעת.

אני אוהב מאוד את הפסוק הזה