התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק ב

שיתוף
  השמיים, מספרים כבוד-אל;    ומעשה ידיו, מגיד הרקיע.

מספיק להסתכל על השמיים כדי להבין את הכל