התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יט -

פסוק ח

שיתוף
  תורת יהוה תמימה, משיבת נפש;    עדות יהוה נאמנה, מחכימת פתי.

בריאות, הצלחה, אושר ובשורות טובות אמן