התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יח -

פסוק נא

שיתוף
  מגדיל,    ישועות מלכו:ועושה חסד, למשיחו--לדויד ולזרעו;    עד-עולם.

באהבה מדניאל אופק