התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יח -

פסוק לו

שיתוף
  ותיתן-לי, מגן ישעך:    וימינך תסעדני; וענוותך תרבני.

כי אין מגן טוב יותר טוב מבורא עולם וכי הכל בידיו וישועת השם היא כהרף עין