התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יח -

פסוק כו

שיתוף
  עם-חסיד תתחסד;    עם-גבר תמים, תיתמם.

ישנה מערכת של שכר ועונש והיא פועלת, גם אם לא תמיד נראה לנו כך.