התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יח -

פסוק כ

שיתוף
  ויוציאני למרחב;    יחלצני, כי חפץ בי.