התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יז -

פסוק ו

שיתוף
  אני-קראתיך כי-תענני אל;    הט-אוזנך לי, שמע אמרתי.

ל-ליאל היקרה !
להולדת אחיך יועד,
מיטב איחולינו וברכותינו,
שתהיו אחים טובים זה לזה,
ויהיה אלוהים עמכם,
וכשמך, יברך אתכם !
אוהבים הדודים קוקי ויוסי