התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק יז -

פסוק א

שיתוף
  תפילה, לדויד:שמעה יהוה, צדק--    הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי;בלא,    שפתי מרמה.

בקשה להקבה שישמע לכל תפילותינו .