התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק טז -

פסוק ט

שיתוף
  לכן, שמח ליבי--ויגל כבודי;    אף-בשרי, ישכון לבטח.