התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק טז -

פסוק ו

שיתוף
  חבלים נפלו-לי, בנעימים;    אף-נחלת, שפרה עליי.