התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק טז -

פסוק ב

שיתוף
  אמרת ליהוה, אדוניי אתה;    טובתי, בל-עליך.