התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
תהילים - פרק טו -

פסוק ב

שיתוף
  הולך תמים, ופועל צדק;    ודובר אמת, בלבבו.

התנך הוא החיבור שלנו בני העם היהודי והוא הביטוי של הזכות שלנו בארץ ישראל